Veenerf 30
3864 MM Nijkerkerveen
Tel: 033-3030725 / 06-43970217
E-mail: jsnoek@jsk-engineering.nl

FEM-analyse van dieptrekproces

Welkom bij JSK Engineering!

JSK Engineering is een werktuigbouwkundig adviesbureau opgericht door Jan Snoek. De expertise van JSK Engineering bestaat in het maken van analytische en numerieke sterkteberekeningen. Op basis van de uitkomsten van de berekening brengt JSK Engineering advies uit. JSK Engineering heeft inmiddels meer dan 16 jaar ervaring in het maken van sterkteberekeningen.

Sterkteberekeningen geven inzicht!

Een sterkteberekening geeft inzicht in het gedrag van een constructie of productieproces. Dit inzicht kan op verschillende manieren gebruikt worden. Tijdens het ontwerpproces kan dit inzicht gebruikt worden bij het kiezen van de juiste ontwerpvariant. Bij bestaande machines kan dit leiden tot kostenbesparing op onder andere aftersales, materiaal en arbeid. Bij het analyseren van een productieproces, kan dit leiden tot een betere procesbeheersing waarbij de kwaliteit behouden blijft. In specifieke gevallen kan vanuit een vervormde toestand bepaald worden welke belasting uitgeoefend is.

Uitvoeren van sterkteberekeningen

Om een sterkteberekening effectief in te zetten, is het van belang dat er onderzocht wordt wat de klant wil bereiken. Zodra dit duidelijk is, kan het type berekening gekozen worden en kunnen afspraken gemaakt worden over de verslaglegging. Hierbij wordt rekening gehouden met de context van het probleem om onbedoelde neveneffecten te voorkomen.

Met deze werkwijze en ervaring kan JSK Engineering een integraal advies geven.

Contact  |  Disclaimer  |  Algemene voorwaarden  |  © 2013 - 2021 JSK Engineering